Članovi/Members

 

Mali svet Kanada sačinjavaju sledeći članovi/ The members of Small World Canada:

UPRAVNI ODBOR/BOARD OF DIRECTORS

Predrag Stojković - Predsednik/President
Zoran Cerović - Cera - PR/Executive Director of Art Program
Duško Avramović - Blagajnik/Treasurer
Stanko Kačar - VP
Ivana Đorđević - Executive Director of Marketing 
Saša Petrović - Sekretar/ Secretary and Executive Director of Administration
 

NADZORNI ODBOR/SUPERVISING COMMITTEE

Mica Kurkić
Ivan Popović
Ilija Simić
Zoran Lučić

 

SARADNICI U SRBIJI i REPUBLICI SRPSKOJ/OFF-SHORE ASSOCIATES

Voja Đorđević
Sanja  Dražić 
Bratislav Tomašević
Vladeta Tomašević
Danica Branković 

Dragana Velickovic Aleksic
Mila Jovanovic

 

REDOVNI ČLANOVI/REGULAR MEMBERS
 

Aleksandar Veljić
Aleksandros Apostolidis
Srboljub Tomanić
Vojko Kalabić
Miroslav Jolović
Predrag Srnić
Radmilo Aničić
Dragana Vranić
Goran Vranić
Danijela Purić-Mladenović
Katarina Marković
Zvonko Kurkić
Vesna Cakarević
Dragana Cerović

Miloš Purić
Milorad Uzelac

 

UMETNIČKI ANSAMBL/ART ENSEMBLE

Zoran Cerović - Cera - direktor ansambla/producer
Ivana Đorđević - stručni konsultant/ media consultant
Duško Avramović - recitator/speaker

Dijana Vojnović - prvi asistent/first assistant
Vlado Paskaljević - režiser/director
Tatjana Čornij - glumica/actress
Bojan Elez - pisac/writer and director
Srđan Nikolić - kompozitor/composer and musician
Mladen Obradović - režiser/actor and director
Anita Đorđević - voditelj/MC
Vlada Golubović - DJ & sound
Dragana Došen - kostimograf
Dragana Cerović - aukcija & registracija
Milan Andrijašević - režiser, kamerman/Director/DP
Tijana Milenković - režiser, osvetljenje/ director
Dragana Paramentić - fotograf/ photographer
Duki - fotogaf & video editor/ editor
Davor Jordanovsi - composer/music producer

SPECIJALNI GOSTI/SPECIAL GUESTS
Neda Gavrić
Nenad Gavrić
Goran Dime

 

MLADI GLUMCI/YOUNG ACTORS - TEATAR PULS

Kristina Nikolić
Maša Nikolić
Luka Chotra
Aleksa Vukobradović

 

SLIKARI DONATORI/ ARTIST 

Lily Otašević
Marija Čolić
Ozren Mrkić
Dubravka Mandić Matić
Slađana Živković
Jovana Todorović
Bojan Elez
David Milovanović
Tatjana Crnjanski 
Miloš Bojović
Masha Milidrag

 

 

DA NAM SE PRIDRUŽITE/ TO JOIN US

 

Uplatite DONACIJU / Donate HERE

KONTAKTIRAJTE NAS / CONTACT US.

SVAKA POMOĆ JE DOBRODOŠLA!/ ALL HELP IS WELOCOME!
 

Please help mail svet toronto

Platinum Sponsors