Osnovni principi

Akcije humanitarne organizacije 'Mali svet Kanada' su zasnovane na sledećim principima:
 
 
 
1) Pomoć ce se pružati talentovanoj deci u socijano ugroženim porodicama u Srbiji i Republici Sprskoj
 
2) Svi članovi humanitarne organizacije 'Mali svet Kanada' rade kao dobrovoljci, bez ikakve novčane ili materijalne naknade
 
3) Kontinuitet - za dugoročni uspeh i omasovljenje naše akcije neophodno je da vaša pomoć traje bar12 meseci
 
4) Transparentnost - svi donatori imaće uvid u redovne izveštaje o prikupljenom novcu i načinu na koji je potrošen
 
 
mali svet devojcica sa plavim ocima
 
 
Naša sestrinska humanitarna organizacija i začetnik ove ideje i pokreta je Mali svet (Dubai)
 
Dobri ljudi iz Dubaia su do danas pokrenuli preko 45 projekata i akcija pomoći ugroženim.

Posetite njihovu stranu sa projektima

 
 
 

Platinum Sponsors