Osnovni principi

Akcije humanitarne organizacije 'Mali svet Kanada' su zasnovane na sledećim principima:
 
 
 
 
1) Pomoć ce se pružati talentovanoj deci u socijano ugroženim porodicama u Srbiji i Republici Sprskoj
 
2) Svi članovi humanitarne organizacije 'Mali svet Kanada' rade kao dobrovoljci, bez ikakve novčane ili materijalne naknade
 
3) Kontinuitet - za dugoročni uspeh i omasovljenje naše akcije neophodno je da vaša pomoć traje bar12 meseci
 
4) Transparentnost - svi donatori imaće uvid u redovne izveštaje o prikupljenom novcu i načinu na koji je potrošen
 
 
mali svet devojcica sa plavim ocima
 
 
Naša sestrinska humanitarna organizacija i začetnik ove ideje i pokreta je Mali svet (Dubai)
 
Dobri ljudi iz Dubaia su do danas pokrenuli preko 45 projekata i akcija pomoći ugroženim.

Posetite njihovu stranu sa projektima

 
 
 

 

 

ZLATNI SPONZORI

cerait inc madawaska

laki

 


NASI VREDNI SPONZORI
 

NOVINE

Veselko POPOVIC
CENTURY 21 Leading Edge Realty
416 892 4921

Velibor Colovic
Tax Professional
416 789 3501

t&t