Klavir za osmeh

Република Србија 
ОШ ,,Милован Глишић“
14 252 Ваљевска Каменица
Општина Ваљево

,,МАЛИ СВЕТ“ КАНАДА

Поштовани,

    ,,Нема лепшег задатка него што је : омогућити неком развитак, помоћи човеку у његовој тежњи за успоном.“ 

                                                                                                                ,, Знакови поред пута“, Иво Андрић

ОШ ,,Милован Глишић“ из Ваљевске Каменице, цитирајући Иву Андрића,  исказује  вам захвалност  за уручену донацију – клавир.  Како је школа центар и носилац културних активности у Ваљевској Каменици, клавир који смо добили, биће нам свима од великог значаја, учиниће богатијим и разноврснијим наше музичке активности . 

Како би нас боље упознали, ево неколико информација о нама.

Наша школа, са седиштем у Ваљевској Каменици, селу удаљеном  25 км од Ваљева, има дуг историјски развој. Датира још од тридесетих година  19. века, а званично је основана 1946. године. 

Због велике разуђености терена, школа поред матичне (централне) школе у Ваљевској Каменици, наставу реализује и у још 6  физички издвојених одељења , удаљених од матичне школе од 4 – 19 км. 

 Наша школа данас има 150 ученика, распоређених у 15 одељења ( 8 одељења у матичној школи и 7 издвојених одељења).

clavier

 

 

ZLATNI SPONZORI

cerait inc madawaska

laki

 


NASI VREDNI SPONZORI
 

NOVINE

Veselko POPOVIC
CENTURY 21 Leading Edge Realty
416 892 4921

Velibor Colovic
Tax Professional
416 789 3501

t&t