Aplikacija za stipendiranje ugroženog deteta

Aplikacija za stipendiranje školovanja deteta iz ugrožene porodice.

Molimo popunite sve podatke i pošaljite nam.

Uprava Malog sveta Kanada će uzeti u razmatranje vašu prijavu.

Platinum Sponsors